Neděle

Zveme vás první neděli v 7. října v 17h do Akvárka. 

Rock Solid centrum spolupracuje s Církví bratrskou. 

Ve městě i v regionu spolupracujeme i s dalšími církvemi. 

Církev bratrská je evangelické společenství křesťanů, kteří věří v Ježíše Krista, Boha Otce a Ducha svatého, za měřítko víry používáme Bibli. 

Více na https://www.cb.cz

Důležité je pro nás přátelské neformální setkání, kde mají prostor mladí, rodiče i starší lidé modlit se, zpívat Bohu, číst z Bible, sdílet se o příběhy, které se dějí v našich životech. Máme na srdci rodinu, mladé lidi, naše město, proto se aktivně podílíme na dobrých vztazích v rámci místa, kde každý z nás bydlí. 

Jsme stanicí sboru Církve bratrské v Hranicích: https://cbhranice.cz/

Scházíme se v modlitebně Adventistů na Hřbitovní 366 ve Valašském Meziříčí. 

Pokud hledáte společenství věřících, zveme vás v neděli nebo na skupinky. 

Pokud byste rádi s někým mluvili o víře. Můžete nás kontaktovat: 

Radomír Palacký: 608 322 213

starší Milan Románek: 607 840 534